Previous
Next
Previous
Next

Naše MŠ

Naše mateřská škola je třítřídní venkovská škola, která se nachází v klidné části obce Církvice v blízkosti kostela sv. Vavřince. Mateřská škola byla vybudována jako typizovaná stavba, umístěna je do tří pavilonů. V postranních pavilonech
a v zadních prostorách jsou třídy dětí, v prostředním pavilonu se nachází školní jídelna a kanceláře. Do provozu byla škola uvedena v roce 1985. Od té doby prošla několika opravami. V létě 2017 byla rekonstrukcí bytu a přístavbou vybudována třetí třída. V roce 2021 byla dokončena dvouletá rekonstrukce vnitřních i venkovních prostor. Aktuálně se zaměřujeme na zvelebení velké školní zahrady.
Děti jsou do tříd zařazovány dle věku tzv. homogenní seskupení tříd. První třída „Broučci“ vzdělávají se zde nejmladší děti – od dvou let a má kapacitu 15 dětí. Druhá třída „Myšičky“ má kapacitu v síti škol 26 dětí, vzdělávají se zde povětšinou děti tří až čtyřleté. Třetí třída „Koťátka“ též s kapacitou 26 dětí, vzdělávají se zde předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Přijímáme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, umožňujeme jim začlenění do výchovy a vzdělávání v přirozeném prostředí jejich bydliště v rámci inkluze, spolupracujeme s pediatry, logopedy, OPP, neurology, SPC. Ředitelka MŠ a všechny učitelky se vzdělávají v potřebných oborech v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Na školku navazuje velká zahrada, která v posledních letech prochází revitalizací. Pobyt v přírodě a na čerstvém vzduchu je pro nás prioritou,
snažíme se přenášet vzdělávací činnosti z interiéru do venkovních prostor.
V těchto prostorách často využíváme nově vystavěnou zahradní učebnu, zrekonstruované terasy s markýzami, zahradní prvky (prolézačky, zastřešenou magnetickou tabuli, velká pískoviště aj.) zapojujeme děti do pěstování zeleniny
a bylinek v záhoncích. Prostory zahrady často využíváme ke společenským akcím s rodiči a přáteli školy, jako např. besídky, projektové dny, brigády s rodiči, Předvánoční jarmark, Loučení s předškoláky aj. V létě 2022 bylo na zahradě nově vybudováno vrboviště a lanové centrum. Velká zahrada slouží
k environmentální výchově. Pedagogické pracovnice byly v roce 2022 proškoleny v programu „Učíme se venku“. Přístup do pravého pavilonu a třetí třídy je bezbariérový, ve třídách je bezbariérové prostředí. Všechny vchody jsou opatřeny zvonky, vchody do třídy „Myšiček“ a „Broučků“ jsou zabezpečeny kamerovým systémem a elektrickým otvíráním dveří.
Dětem jsou zde k dispozici velkorysé prostory, jak pro hry, tak pro pohybové činnosti. Třídy jsou vhodně vybaveny nábytkem, máme zde četné koutky pro nerušené hry dětí. Dětem vytváříme podnětné prostředí, ve kterém rozvíjí svůj potenciál. Hračky a pomůcky neustále doplňujeme, dbáme na to, aby byly vhodné pro všechny věkové skupiny. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Březen 2024

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
26
27
28
29
1
2
3
Událost pro Březen

1st

Žádné události
Událost pro Březen

2nd

Žádné události
Událost pro Březen

3rd

Žádné události
4
5
6
7
8
9
10
Událost pro Březen

4th

Událost pro Březen

5th

Žádné události
Událost pro Březen

6th

Žádné události
Událost pro Březen

7th

Žádné události
Událost pro Březen

8th

Žádné události
Událost pro Březen

9th

Žádné události
Událost pro Březen

10th

Žádné události
11
12
13
14
15
16
17
Událost pro Březen

11th

Žádné události
Událost pro Březen

12th

Žádné události
Událost pro Březen

13th

Žádné události
Událost pro Březen

14th

Žádné události
Událost pro Březen

15th

Žádné události
Událost pro Březen

16th

Žádné události
Událost pro Březen

17th

Žádné události
18
19
20
21
22
23
24
Událost pro Březen

18th

Žádné události
Událost pro Březen

19th

Žádné události
Událost pro Březen

20th

Žádné události
Událost pro Březen

21st

Žádné události
Událost pro Březen

22nd

Žádné události
Událost pro Březen

23rd

Událost pro Březen

24th

25
26
27
28
29
30
31
Událost pro Březen

25th

Žádné události
Událost pro Březen

26th

Žádné události
Událost pro Březen

27th

Žádné události
Událost pro Březen

28th

Žádné události
Událost pro Březen

29th

Žádné události
Událost pro Březen

30th

Žádné události
Událost pro Březen

31st

Žádné události
1
2
3
4
5
6
7