Previous
Next
Previous
Next

Nepřítomnost – odhlášení ze stravování

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚL. POVINNÉ

Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ, nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.

Oznámení důvodů nepřítomnosti je možné učinit:
– telefonicky (vedoucí školní jídelny paní Vrané, paní ředitelce Dymákové)
– e-mailem (vedoucí školní jídelny paní Vrané, paní ředitelce Dymákové)
– osobně třídní učitelce
Pokud je dítě bez omluvy nepřítomno déle než 3 pracovní dny, třídní učitelka řeší nepřítomnost dítěte ve spolupráci s ředitelkou školy.
V den návratu dítěte do MŠ předá zákonný zástupce (nebo zmocněná osoba) třídní učitelce dítěte písemnou omluvu stvrzenou podpisem svým nebo podpisem druhého zákonného zástupce (omluvenky jsou v šatně na okně). Písemná omluva nemůže být podepsána zmocněnou osobou. Pokud není písemná omluva třídní učitelce předána, třídní učitelka dále postupuje s ředitelkou školy.
Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Zákonný zástupce může požádat o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání ze zdravotních důvodů nebo vážných rodinných důvodů. Žádost musí být podána pouze písemně:
– v papírové podobě do rukou třídní učitelky nebo,
– elektronicky na e-mailovou adresu ředitelky nebo třídy.
Na žádost o uvolnění obdrží zákonný zástupce písemnou odpověď:
– v papírové podobě z rukou třídní učitelky nebo,
– elektronicky na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána.
Žádost o uvolnění a oznámení důvodů absence se podává ředitelce školy prostřednictvím třídní učitelky dítěte. Třídní učitelka je oprávněna vyřídit uvolnění dítěte a uznat důvody absence dle svého uvážení, případně projednat uvolnění i důvody absence s ředitelkou školy.

Březen 2024

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
26
27
28
29
1
2
3
Událost pro Březen

1st

Žádné události
Událost pro Březen

2nd

Žádné události
Událost pro Březen

3rd

Žádné události
4
5
6
7
8
9
10
Událost pro Březen

4th

Událost pro Březen

5th

Žádné události
Událost pro Březen

6th

Žádné události
Událost pro Březen

7th

Žádné události
Událost pro Březen

8th

Žádné události
Událost pro Březen

9th

Žádné události
Událost pro Březen

10th

Žádné události
11
12
13
14
15
16
17
Událost pro Březen

11th

Žádné události
Událost pro Březen

12th

Žádné události
Událost pro Březen

13th

Žádné události
Událost pro Březen

14th

Žádné události
Událost pro Březen

15th

Žádné události
Událost pro Březen

16th

Žádné události
Událost pro Březen

17th

Žádné události
18
19
20
21
22
23
24
Událost pro Březen

18th

Žádné události
Událost pro Březen

19th

Žádné události
Událost pro Březen

20th

Žádné události
Událost pro Březen

21st

Žádné události
Událost pro Březen

22nd

Žádné události
Událost pro Březen

23rd

Událost pro Březen

24th

25
26
27
28
29
30
31
Událost pro Březen

25th

Žádné události
Událost pro Březen

26th

Žádné události
Událost pro Březen

27th

Žádné události
Událost pro Březen

28th

Žádné události
Událost pro Březen

29th

Žádné události
Událost pro Březen

30th

Žádné události
Událost pro Březen

31st

Žádné události
1
2
3
4
5
6
7