Previous
Next
Previous
Next

Povinnost PV

POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

– od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.
– povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.  
– Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2 ŠZ) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

ZPŮSOBY PLNĚNÍ POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. pravidelná denní docházka do mateřské školy
2. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
3. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona
4. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona

Květen 2024

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
29
30
1
2
3
4
5
Událost pro Květen

1st

Žádné události
Událost pro Květen

2nd

Žádné události
Událost pro Květen

3rd

Žádné události
Událost pro Květen

4th

Žádné události
Událost pro Květen

5th

Žádné události
6
7
8
9
10
11
12
Událost pro Květen

6th

Žádné události
Událost pro Květen

7th

Žádné události
Událost pro Květen

8th

Žádné události
Událost pro Květen

9th

Událost pro Květen

10th

Událost pro Květen

11th

Žádné události
Událost pro Květen

12th

Žádné události
13
14
15
16
17
18
19
Událost pro Květen

13th

Žádné události
Událost pro Květen

14th

Událost pro Květen

15th

Žádné události
Událost pro Květen

16th

Žádné události
Událost pro Květen

17th

Žádné události
Událost pro Květen

18th

Žádné události
Událost pro Květen

19th

Žádné události
20
21
22
23
24
25
26
Událost pro Květen

20th

Událost pro Květen

21st

Žádné události
Událost pro Květen

22nd

Událost pro Květen

23rd

Žádné události
Událost pro Květen

24th

Žádné události
Událost pro Květen

25th

Žádné události
Událost pro Květen

26th

Žádné události
27
28
29
30
31
1
2
Událost pro Květen

27th

Žádné události
Událost pro Květen

28th

Žádné události
Událost pro Květen

29th

Žádné události
Událost pro Květen

30th

Událost pro Květen

31st

Žádné události